ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
beer
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีจ้า จากน่าnaสิ
รูปภาพ
: