ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kran
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
MayGodfillyouwithHispresenceandpeace
รูปภาพ
: