ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เด็กดอย
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ยโสธร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
เด็กดอยใจดี
รูปภาพ
: