ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บาส
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
อนุชนมีพลัง
รูปภาพ
: