ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอม
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ราชบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
สรรเสริญพระเจ้า
รูปภาพ
: