ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต๋า
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: