ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอสเธอร์
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi ฉันชื่อเอสเธอร์
รูปภาพ
: