ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มาร์ค
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สมาชิกใหม่ยังไงก็ฝากตัวด้วยแล้วกันครับ
รูปภาพ
: