ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จี
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ราชบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
รูปภาพ
: