ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เด่น
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
รักใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ารักพระเจ้า
รูปภาพ
: