ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bell
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
วัสดีคับ
รูปภาพ
: