ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mighty
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Impossible is nothing
รูปภาพ
: