ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าคือทุกสิ่ง
รูปภาพ
: