ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
1
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
มาจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย
รูปภาพ
: