ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
1
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
มาจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย
รูปภาพ
: