ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Sky
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
Sky..ka...
รูปภาพ
: