ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
38
อายุ
:
50 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ชอบดนตรี และนมัสการ
รูปภาพ
: