ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คอส
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ยโสธร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับชาวอนุชนทุกท่าน
รูปภาพ
: