ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
snowflakes
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
snowflakescandycane
รูปภาพ
: