ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยุ้ย
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ฉันคือนักรบ แห่งกองทัพของพระคริสต์
รูปภาพ
: