ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋จุ๋ม
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
รูปภาพ
: