ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มิ้นตี้
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักพระเยซูคือความจริง
รูปภาพ
: