ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เฟิร์น
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักทุกคน
รูปภาพ
: