ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๋
อายุ
:
573 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
รูปภาพ
: