ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สา
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
หนึ่งใจเดียวกัน
รูปภาพ
: