ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Eak
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
รูปภาพ
: