ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดิว
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: