ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Fah
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
God love you and me too.
รูปภาพ
: