ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วุฒิ
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
แกะน้อยตัวหนึ่ง
รูปภาพ
: