ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Eric
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
My name is Eric. AKA "A"
รูปภาพ
: