ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jin
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
Chalom Jin
รูปภาพ
: