ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เพชร
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
อยู่ที่เรียนรู้ และยอมรับมัน
รูปภาพ
: