ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เนตร
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีครับ
รูปภาพ
: