ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องแพม
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: