ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุ่มนิ่ม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Love jesus
รูปภาพ
: