ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๋า
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ก็ๆๆดีค่ะ ^^
รูปภาพ
: