ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุ
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
คนที่หลงหาย
รูปภาพ
: