ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ญา
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
หวัดีคะพี่น้องในพระคริสต์
รูปภาพ
: