ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนุ่ม
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
พระวิญญาณศักสิทธิ์สถิตย์ในข้าฯ
รูปภาพ
: