ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แม็กกี้
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน
รูปภาพ
: