ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
sea
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
My name is Sea. Nice to meet you
รูปภาพ
: