ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตี๋เล็ก
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับจาน
รูปภาพ
: