ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้น
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นเพื่อนกันนะ
รูปภาพ
: