ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อิ๋ว
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
ตั้งใจ ขยัน อดทน
รูปภาพ
: