ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
i-vy
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักคือการให้
รูปภาพ
: