ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วิน
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
น่ารัก สดใส
รูปภาพ
: