ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เชลล์
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ
รูปภาพ
: