ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มาร์ค
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
....ไม่รู้จักพูดอะไรครับ....
รูปภาพ
: