ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กานต์
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
เพื่อพระสิริ
รูปภาพ
: