ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Prame
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: